Cupping is een diepwerkende en effectieve methode om pijn en stagnatie op te heffen!


CUPPING THERAPIE

Cupping
Cupping is een goede manier om Qi*, bloedstagnatie* en pijn op te heffen. Dit gebeurt door potjes (glazen, bamboe, plastic) op de huid te plaatsen en in het potje een vacuüm te creëren. Deze vacuüm trekt de huid en spierlaag naar omhoog, waardoor er een betere doorbloeding en betere lymfe circulatie ontstaat.


*Bloed stagnatie ontstaat als bloed niet vrij kan bewegen in de organen of aderen. Dit geeft een gefixeerde, scherpe, stekende pijn.
*Qi stagnatie is meer een diffuse pijn, die van locatie wisselt of een opgezette buik geeft of zich uit in emotionele condities zoals depressies stemmingswissellingen of irritatie.


Cupping therapie wordt al duiz enden jaren gebruikt in China. De eerste geschriften over cupping dateren van 281 na Christus. Er zijn medische geschriften die cupping terug brengen naar Egypte en Griekenland, maar ook bij de indianen. Rond 1860 werd cupping door Europese en Amerikaanse artsen en chirurgen gebruikt voor verschillende aandoeningen. Vooral het bloed cuppen was populair. In de 19e eeuw werd "droog cuppen" populair en werd het bloed cuppen naar de achtergrond verwezen. "Droog" cuppen is wat wij nu algemeen verstaan onder cuppen.


Effecten en voordelen van Cupping
Via cupping therapie, vooral dan door te masseren met cups, stimuleer je zowel het lymfesysteem als de doorbloeding . Doordat cupping de 2 systemen stimuleert, wordt hun samenwerking verbeterd waardoor de afvalstoffen efficiënter worden afgevoerd. Er wordt nieuw lymfevocht in omloop gebracht waardoor weefsels beter gevoed worden en het immuunsysteem wordt versterkt.


Het bloed wordt ook gezuiverd doordat de vacuüm een soort bloeduitstorting creëert. Als het ware trek je de verstopping naar boven en verwijdert het de verzuring en afvalstoffen. Er worden nieuwe rode en witte bloedcellen aangemaakt. Cupping stimuleert het zenuwstelsel, vooral op de rug. Doo r de stimulatie wordt het zenuwstelsel geprikkkeld maar ook de verschillende organen die daardoor worden aangestuurd. Deze stimulatie heeft een extra effect op langere termijn, het verbert namelijk de weerstand.

Een cupping behandeling is zeer geschikt voor:

  • rug-, schouder- en nekklachten

  • longproblemen

  • verkoudheid

  • griep

  • versterken van het immuunsysteem

  • stress

  • knie problemen

  • verzuurde benen

  • achilles/hielspoor behandeling

  • ischias behandeling